Hoitotyo
Hoitotyo

Hoitotyön koulutus

Pori
Sairaanhoitaja (AMK)  |  210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Hakukohteen nimi Opintopolussa: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori

Hakuaika 17.3.-9.4.2015 | Valintakoepäivät 8.-10.6.2015
Hakuohjeet | Valintaperusteet ja valintakoe

Katso koulutusesite Issuusta tai lataa PDF

Sairaanhoitajaksi haluavat hakevat hoitotyön koulutukseen ja terveydenhoitajaksi haluavat terveydenhoitotyön koulutukseen.

 

Hoitotyön koulutuksesta valmistut sairaanhoitajaksi. Opintojen aikana perehdyt hoitotyön tieto-, taito- ja arvoperustaan sekä teoriassa että käytännön taitojen harjoitteluissa koululla ja työelämän hoitoympäristöissä. Tutustut alan yrittäjyyteen muun muassa harjoittelemalla moniammatillisessa palvelutoimintayrityksessämme. Osallistut moniammatillisiin työelämähankkeisiin ja voit kehittää kansainvälisyysosaamistasi opiskelemalla osaksi englannin kielellä ja suorittamalla osan opinnoistasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme.

Sairaanhoitajat työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa, avoterveydenhuollossa, sosiaalialan toimipaikoissa, yksityisissä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä (sairaalat, terveysasemat, kuntoutuskeskukset) sekä kolmannen sektorin palveluksessa, hoitotyön asiantuntijana julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Suuntautumisvaihtoehdon / erikoistumisalan valinta

Satakunnan ammattikorkeakoulussa voi sairaanhoitajan tutkinnon lisäksi opiskella myös terveydenhoitajaksi. Syksyllä alkaviin Terveydenhoitotyön opintoihin haetaan kevään yhteishaussa.

Pätevyys

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Koulutuksen sisältö

Opiskelet

 • hoitotyön eettistä osaamista ja ammatillista toimintaa
 • näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja terveyden edistämistä
 • viestintää, vuorovaikutusta ja moniammatillista yhteistyötä
 • hoitotyön kehittämistä ja yhteiskunnallista osaamista.

Opintojen tavoitteena on, että kykenet

 • eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön
 • sekä itsenäiseen työskentelyyn että moniammatilliseen yhteistyöhön
 • jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja kehittämiseen.

Opintojen rakenne

Opetussuunnitelman rakenne on nähtävissä kokonaisuudessaan oheisen linkin kautta.

Sairaanhoitajaopinnot on mahdollista opiskella myös joustavana opiskeluna. Tällöin rytminä on noin viikko lähiopetusta ja kolme viikkoa etäopiskelua  verkon välityksellä. Tähän opiskelijaryhmään ei ole erillistä hakua, vaan opintojen alettua siihen pääsee, jos itse haluaa mukaan. Opintojen kuluessa voi joustavasti palata perinteiseen ryhmään.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on syventää ammatillista osaamista. Se on työelämälähtöinen tutkimuksellinen työ tai toiminnallinen projekti. Terveysala on mukana erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa opiskelijat myös tekevät opinnäytetöitään.

Sijoittuminen työelämään, uramahdollisuudet

Sairaanhoitajat työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa, avoterveydenhuollossa, sosiaalialan toimipaikoissa, yksityisissä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä (sairaalat, terveysasemat, kuntoutuskeskukset) sekä kolmannen sektorin palveluksessa, hoitotyön asiantuntijana julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Sijoittuminen opintojen jälkeen

Sairaanhoitajana voi toimia julkisella sektorilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaahoidossa sekä yksityisellä sektorilla esim. lääkäriasemilla ja hoivakodeissa. Sairaanhoitajalle tarjoutuu työmahdollisuuksia myös terveysalan järjestöissä kolmannella sektorilla.

Kansainvälistyminen

Opintojen aikana osallistut moniammatillisiin työelämähankkeisiin ja voit kehittää kansainvälisyysosaamistasi opiskelemalla osaksi englannin kielellä ja suorittamalla osan opinnoistasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Voit osallistua työelämäyhteistyöhön ja erilaisiin projekteihin. Osa harjoittelusta suoritetaan SAMKin omassa palvelukeskus Soteekissa, missä opit myös yrittäjyyttä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK)-tutkinnon jälkeen ja työkokemuksen kartuttua voit jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa ylempään AMK-tutkintoon. Satakunnan ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajat voivat jatkaa esimerkiksi terveyden edistämisen, kuntoutuksen ja hyvinvointiteknologian koulutusohjelmissa.

Lisätietoja opetuskielestä

Opetuskieli on suomi. Sinulla on mahdollisuus myös valita englanninkielisiä opintojaksoja ja voit opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Lataa Hoitotyön koulutusesite.

Aloituspaikkoja

Pori 66

Yhteystiedot

Kirsti Jasu-Kuusisto
puh:+358 44 710 3148
e-mail kirsti.jasu-kuusisto@samk.fi

Tutustu opetussuunnitelmaan.

——————————————————————————————–

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että:

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista,

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Korkeakoulu voi tarvittaessa velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen.

Lähde SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:2

 1. roosa

  Hei olen partirikampaajaksi opiskellut..haluasin hakea sairaanhoitokouluun? Otetaanko sinne oppisopimuksella? Mikä ero on aikuiskoulutuksen ja normin välillä? Maksetaanko palkkaa mistään työhark?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, AMK-tutkintoa ei voi suorittaa oppisopimuksella, mutta AHOToinnin kautta voi hyväksilukea kyseisen alan töitä ja opintoja omaan tutkintoonsa. Kevään yhteishaussa olevassa hoitotyön koulutuksessa on myös uutena mahdollisuutena opiskella monimuoto-opintoina eli koulutus toteutetaan mallilla noin viikko lähiopetusta ja kolme viikkoa etäopiskelua verkon välityksellä (esim. Hill-luentoja, ohjattuja etätehtäviä Moodlessa, AC-pienryhmätyötä). Etäopiskelu ei ole paikkaan sidottua ja aikakin joustaa mahdollisimman paljon. Monimuoto-opiskelijaryhmään ei ole erillistä hakua vaan opintojen alettua siihen pääsee halukkuuden mukaan ja opintojen aikana voi joustavasti vaihtaa perinteiseen ryhmään.

   Sosiaali- ja terveysalalla ei yleensä makseta harjoittelusta palkkaa. Poikkeuksia tietenkin löytyy ja se riippuu täysin harjoittelupaikasta.

   Aikuiskoulutuksena opiskeltaessa, vaaditaan pohjakoulutusta samalta alalta. Sairaanhoitajan aikuiskoulutukseen pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään toisen asteen sosiaali- ja terveysalan tutkinto.

   Vastaa

   1. roosa

    Jos suuntautuu nuoriin ja vauvoihin niin saako hakea töihin esim sairaalaan vastasyntyneiden osastolle?

   2. hakijanopas14

    Hei, paikkakuntakohtaiset ja tilannekohtaiset asiat vaikuttavat siihen, missä sairaanhoitajana voi työskennellä.

    Valintojen tulokset julkaistaan hakijoille aikaisintaan 30.6.2014 (nuorten koulutus) ja kaikilla viimeistään 15.7.2014. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta
    ammattikorkeakoululle viimeistään 29.7.2014 klo 16.15.

 2. Marja

  Hei! milloin alkavat ensi syksyn opiskelut? Syyskuussa vai elokuussa? ja päivämäärä? :)

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, tarkkoja päivämääriä ei vielä syksyn opintojen alkamisesta ole saatu. Lukuvuosi alkaa 25.8., joten viikolla 35 (elokuun viimeinen viikko) myös uudet opiskelijat aloittavat opintonsa.

   Vastaa

 3. Hakija2014

  Hei, haluaisin opiskella terveydenhoitajaksi. Laitan tämän ykköskohteeksi haussa, mutta kannattaisiko tämän lisäksi hakea myös sairaanhoitajalle? Eli pystyykö sairaanhoitajan koulutuksen jälkeen jotenkin täytentämään koulutustaan vuodella, että saisi myös terveydenhoitajan paperit?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, ilman muuta kannattaa hakea toisena vaihtoehtona sairaanhoitajan koulutukseen. Terveydenhoitajan opinnot ovat muuten samat, mutta opintojen pituus on ajallisesti noin puoli vuotta enemmän. Terveydenhoitajaksi valmistuvat saavat ns. kaksoistutkinnot, kun suorittavat ensin sairaanhoitajan opinnot ja siihen päälle terveydenhoitajan opinnot. Jos kävisikin niin, että et pääse terveydenhoitajan opintoihin suoraan, mutta sinut valittaisiin opiskelemaan sairaanhoitajaksi, voisit anoa siirtoa terveydenhoitajan opintoihin.

   Vastaa

   1. Riitta

    Hei! Haluaisin tarkennusta vielä: voiko terveydenhoitajaksi valmistuttuaan työskennellä tarvittaessa myös sairaanhoitajana? Jos käy niin, ettei terveydenhoitajalle ole töitä, mutta sairaanhoitajalle olisi.

   2. hakijanopas14

    Hei, terveydenhoitajaksi valmistuva opiskelija rekisteröidään sekä sairaanhoitajaksi (AMK) että terveydenhoitajaksi (AMK) eli voit ilman muuta työskennellä sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tehtävissä.

 4. roosa

  Kestääkö sairaanhoitokoulutus 3,5v vai 4,5v? Pystyykö sairaanhoitaja papereilla hakee töihin sairaalan osastolle jossa on äidit vastasyntyneiden kanssa?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, sairaanhoitajan opinnot kestävät normaalilla opiskelutahdilla noin 3,5 vuotta. Terveydenhoitajan opinnot on tähän noin puoli vuotta päälle.

   Vastasyntyneiden osastolla työskentelee hoitohenkilökunnasta yleisesti ottaen kätilöitä, lasten erikoissairaanhoitajia, lastenhoitajia, laitoshuoltajia ja osastosihteereitä. Naistentautien poliklinikalla ja vastasyntyneiden teho-osastolla työskentelee ainakin sairaanhoitajia. Hoitajat.net-sivuston keskustelupalstalta löytyy paljon keskustelua samaisesta aiheesta. Sieltä voit käydä kurkkaamassa joitakin vinkkejä http://hoitajat.net/foorumi/topic/8909-hoitoty%C3%B6n-opiskelija-mutta-k%C3%A4til%C3%B6ty%C3%B6-kiinnostaa/.

   Vastaa

 5. Tuija

  Onko tietoa järjestetäänkö/ koska järjestetään aikuiskoulutuksena terveydenhoitajan koulutusta? Siis tarkoitan sitä sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi työnohella?

  Vastaa

   1. Maiju

    Olisin myös vastaavanlaisista aikuisopinnoista sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi kiinnostunut! Onko mahdollista, että kyseisen koulutuksen aloittamisesta saisi viestiä vaikkapa sähköpostiin, ettei menisi ohi?

   2. hakijanopas14

    Hei, meillä ei ole tällä hetkellä tarjota koulutusta sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi. Asia on ollut esillä ja kannattaa seurata tiedotusta, mutta tällä hetkellä ei ole ko. koulutusta tarjonnassa.

 6. Metu

  Hei! Olen jo sairaanhoitaja AMK ja haluaisin opiskella terveydenhoitajaksi, mutta nyt ei ole alkamassa kuin nuorten koulutusohjelmissa th koulutus. Voinko hakea siihen ja pystyisikö sitä osittain suorittamaan työnohella vai pitäisikö siihen ottaa opintovapaata?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, voit hakea nuorten puolelle terveydenhoitajaksi. Terveydenhoitajaopinnot on suunniteltu toteutettavaksi päiväopintoina, mutta opinnoissa opiskelijalle tehdään oma HOPS, jonka mukaan edetään. Parhaiten saat tietoa koulutuksesta vastaavalta Kirsti Jasu-Kuusistolta, puh. 044 710 3148, kirsti.jasu-kuusisto@samk.fi

   Vastaa

 7. Marja

  Hei!

  Jos pääsen sisälle kouluun ja minulla olisi lomamatka heti ensimmäisellä viikolla kun koulu alkaisi, onko se ok aloittaa viikko myöhemmin opsikelut?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, aloittamisesta tulee nettisivuille ennen opintojen alkamista uuden opiskelijan infomateriaali, jossa on ohjeet myös tällaisen yhteensattuman varalle. Käytännössä silloin täytyy sopia asiasta tutoropettajan kanssa. Henkilön yhteystiedot löydät myös sivuilta samasta paikasa. Kun infomateriaali on valmis, siihen tulee linkki SAMKin pääsivulta.

   Vastaa

 8. Minna

  Moi! Onko Samkissa mahdollista suorittaa vain osa kursseista ilman ammattiin kouluttaumista, esim. perusopinnot tai tietty osa niistä?

  Vastaa

 9. hakijanopas14

  Hei, opintoja on mahdollista suorittaa vain osa avoin AMK-opintoina. Ne ovat ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaisia tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja. Opinnot ovat kaikille avoimia pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta.

  Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä ja maksaa 10 € opintopisteeltä. Avoimeista AMK:sta saat lisätietoja parhaiten opiskelijapalvelusihteeri Eija Roihalta, 044 710 3107, avoinamk@samk.fi.

  Vastaa

 10. Minna

  Voiko sairaanhoitaja aikuisopiskelijaksi jo hakea vaikka perusopintoja jatkuu vielä syksyllä 10 ov (lapset ja nuoret)? Mistä rahoitus työharjoittelujaksojen ajaksi?

  Vastaa

 11. Anne Mikkola

  Hei!
  Olen opistotason sh ja ollut yli 15v muissa töissä.Haluaisin päivittää taitojani ja palata sairaalamaailmaan. Rauma on vähän turhan kaukana. Olisiko mahdollista hakea Poriin koulutukseen, muutenkin tuo osittain etänä tapahtuva opiskelu sopisi paremmin :)

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, tottakai voit hakea hoitotyön opintoihin Tiilimäen kampukselle. Huomaathan kuitenkin, että Porissa on nuorisoasteen koulutus ja siksi sinun tulee hakea joko toisen asteen ammatillisella tutkintotodistuksella tai ylioppilastutkintotodistuksella.

   Vastaa

 12. smilingloopy

  hei olen koulutukseltani lähihoitaja. valmistunut keväällä 2013 ikä on nyt 21. olen aikeisssa hakea terveydenhoitajaksi. onko teidän valintakokeessanne kirjallistamateriaali kuten esim. metropolialla?

  Vastaa

 13. Meikäläinen

  Hei! Mitkä ovat valintakoepäivä? 16.5 ja 17.5 ? Taisi mennä ohitse hakulomakkeen lopussa ja nyt ei löydy mistään. Milloin viim. tulee tieto onko päässyt valintakokeisiin? Kiitos jo etukäteen!

  Vastaa

 14. Sanna K

  Hei! Voiko terveydenhoitajaksi kouluttautunut työskennellä myös sairaanhoitajana? Eri lähteistä olen saanut eriävää tietoa..

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, terveydenhoitajaksi valmistuva opiskelija rekisteröidään sekä sairaanhoitajaksi (AMK) että terveydenhoitajaksi (AMK) eli voit ilman muuta työskennellä sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tehtävissä.

   Vastaa

 15. Linda Lindroos

  Hei!
  näkeekö jostain mitkä ovat olleet aikaisemmat pisterajat terveydenhoitajan koulutukseen?
  Jos en pääse tällä kertaa sisään ja menen lähihoitajakouluun, niin onko siitä koulutuksesta hyötyä tähän koulutukseen haettaessa?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, terveydenhoitajan ja kaikkien muidenkin koulutusten pisterajat löytyvät näiltä sivuilta kohdasta Hakuohjeet ja valinta >> Usein kysyttyä.

   Mainitsemastasi koulutuksesta ei saa lisäpisteitä, mutta jos lähihoitajakoulutus on suoritettu loppuun, voit valita, haluatko hakea sillä tutkinnolla, joka sinulla jo on vai lähihoitajatutkinnolla vai yhdistelmällä. Näistä asioista saat lisätietoa paremmin näiltä sivuilta kohdasta Hakuohjeet ja valinta >> Valintaperusteet.

   Vastaa

 16. epätietoinen

  En ole vielä saanut pääsykoe kutsua, onko mahdollista, että se tulee vielä? :o

  Vastaa

 17. Kysyjä

  Hei!

  Olen valmistunut lastenhoitaja opiskelija joka miettii sellaista että onko lastenhoitajan mahdollista hakea ammattikorkeaan sairaanhoitajapuolelle, kun haluaisi vastasyntyneiden osastolle töihin tulevaisuudessa?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, olet suorittanut toisella asteella perustutkinnon? Kyllä olet siinä tapauksessa kelpoinen hakemaan. Sairaanhoitajan opinnot kestävät normaalilla opiskelutahdilla noin 3,5 vuotta.

   Vastasyntyneiden osastolla työskentelee hoitohenkilökunnasta yleisesti ottaen kätilöitä, lasten erikoissairaanhoitajia, lastenhoitajia, laitoshuoltajia ja osastosihteereitä. Naistentautien poliklinikalla ja vastasyntyneiden teho-osastolla työskentelee ainakin sairaanhoitajia. Hoitajat.net-sivuston keskustelupalstalta löytyy paljon keskustelua samaisesta aiheesta. Sieltä voit käydä kurkkaamassa joitakin vinkkejä http://hoitajat.net/foorumi/topic/8909-hoitoty%C3%B6n-opiskelija-mutta-k%C3%A4til%C3%B6ty%C3%B6-kiinnostaa/.

   Vastaa

 18. Maria

  Hei,
  minua kiinnostavat sairaanhoitajaopinnot lähinnä Raumalla. Eikö Raumalle ole syksyllä hakua?
  Mikäli päättäisin hakea opiskelemaan Poriin, onko minun mahdollista hakea siirtoa Raumalle myöhemmin vai pitääkö minun käydä läpi hakuprosessi uudelleen?
  Myös terveydenhoitajaopinnot kiinnostavat, mikäli pääsisin opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja myöhemmin hakisin terveydenhoitajaksi, saanko sairaanhoitajaopintoja silloin hyväksiluettua?
  Ja vielä yksi kysymys, tässä viestikeskustelussa on mainittu Porissa olevasta etäopiskelumahdollisuudesta. Onko vastaavaa mahdollisuutta myöhemmin Raumalla?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, sairaanhoitajakoulutusta on syksyn 2014 yhteishaussa tarjolla vain Porissa. Keväällä 2015 tulevat hakuun sairaanhoitajakoulutus ja terveydenhoitajakoulutus päivätoteutuksina Porista ja pelkästään sairaanhoitajakoulutukseen monimuotototeutuksena Raumalta. Terveydenhoitajaksi voi SAMKissa opiskella vain Porissa, ja terveydenhoitajan tutkinnon suorittavat saavat myös sairaanhoitajan pätevyyden. Siirtyminen Porin sairaanhoitajakoulutuksesta (päivätoteutus) Rauman sairaanhoitajakoulutukseen (monimuotototeutus) ei lähtökohtaisesti ole mahdollista.

   Vastaa

 19. Varasijalla

  Koska saa tietää saako opiskelupaikan varasijalta? Ilmoitetaanko siitä soittamalla vai miten tällaisissa tilantessa toimitaan?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, varasijalta valituille postitetaan hyväksymiskirje ja, jos valinta tapahtuu enintään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua, varasijalta valittaviin hakijoihin pyritään ottamaan yhteyttä puhelimitse. Varasijavalinnan kannalta olennaisin päivämäärä on tiistai 29.7., jolloin varsinaisessa valinnassa hyväksyttyjen aika ottaa opiskelupaikka vastaan päättyy. Sen jälkeen eli käytännössä keskiviikkona 30.7. iltapäivästä alkaen tiedetään, kuinka monelle hakijalle lähetetään varasijalta hyväksymiskirje. Opiskelupaikkoja voi toki vapautua pienemmissä määrin varasijalta valittaville sitä ennen ja sen jälkeenkin opiskelupaikkojen perumisen ja poissa olevaksi ilmoittautumisen myötä.

   Vastaa

 20. Tulevaisuuden ammatti

  Olen hakemassa syksyllä sairaanhoitajaksi poriin, mutta haluaisin myös terveydenhoitajaksi. Onko mahdollista jatkaa opintoja terveydenhoitajaksi ja jos ei niin voinko anoa vaihtoa ensi keväänä terveydenhoitajan puolelle mikäli pääsisin nyt syksyllä kouluun? Ja mikäli vaihto onnistuisi joudunko alottamaan opinnot alusta vai miten se jatkuisi?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, terveydenhoitajaksi haetaan erillisellä haulla. Mahdollisesta jatkamisesta sairaanhoitajaopintojen jälkeen terveydenhoitajaksi voi tiedustella Kirsti Jasu-Kuusistolta, yhteystiedot löytyvät tältä sivuilta.

   Vastaa

 21. Neuvoton

  Hei,
  Haluaisin opiskella terveydenhoitajaksi, mutta minulla ei ole aikasempaa alan kokemusta/koulutusta, olisin siis täysin vaihtamassa alaa. Aikuispuolella näyttää olevan vaatimuksena kaikissa alan aikaisempi koulutus. Miten toimia?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, SAMKissa sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutuksiin (entinen aikuiskoulutus) on kaikissa pohjakoulutusvaatimuksena aiempi alan tutkinto. Eri koulutuksissa eritasoinen. Ilman alan aiempaa koulutusta ei valitettavasti ainakaan tällä hetkellä ei voi tulla valituksi monimuotototeutuksiin sote-alalle SAMK:ssa.

   Vastaa

   1. Päivi

    Olen opistotason sairaanhoitaja. Jos haen terveydenhoitajaksi, minkä pituinen koulutus on?

   2. hakijanopas14

    Hei, terveydenhoitajaksi opiskelemaan voi hakea seuraavan kerran kevään 2015 yhteishaussa ja opinnot alkavat syksyllä 2015. Jos haet ja pääset SAMKiin, voit AHOtointi menettelyllä hyväksilukea sairaanhoitajan opinnoista ja aloittaa seuraavan ryhmän mukana, joka aloittaa vuoden 2016 alussa.

 22. lanttu

  Mitä suuntautumisvaihtoehtoja sairaanhoitajaopinnoissa (Porissa) on? ”Satakunnan ammattikorkeakoulussa voi sairaanhoitajan tutkinnon lisäksi opiskella myös terveydenhoitajaksi” ei ole kauhean valaiseva tämän suhteen…

  Vastaa

 23. Liisa

  Hei! Voiko tammikuussa alkavaan sairaanhoitajakoulutukseen hakea myös alaa vaihtavat aikuisopiskelijat? Ymmärsinkö oikein, että koulutuksen voisi suorittaa osin monimuoto-opiskeluna eli tarvetta jatkuvalle läsnäololle ei olisi, jolloin opintojen ohessa pystyisi ehkä jonkin verran työskentelemäänkin? Onkohan opinnoissa mahdollista hyväksilukea yhtään vanhoja yliopisto-opintoja (psykologia, kasvatustiede tai kielet)?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan koulutuksesta vastaavaan Kirsti Jasu-Kuusistoon, p. 044 710 3148. Hänen kanssaan voit keskustella mm. hyväksilukemisesta.

   Vastaa

 24. Silja

  Tahtoisin hakea Poriin sairaanhoitajaksi nyt syksyn yhteishaussa.

  Ongelmani on se, että fyysisesti joudun olemaan ainakin kaksi viikkoa kuukaudesta porista pois. Tahtoisinkin nyt varmistaa että tällä linjalla todellakin on etäopiskelumahdollisuus?

  Onko etäopintoihin tiukka kiintiö?

  Opinnot todella kiinnostavat mutta mikäli mahdollisuus etäopinnoista on pieni, en tahtoisi turhaan hakea.

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, ensimmäisellä lukukaudella ei ole noin laajaa etäopiskelumahdollisuutta ja harjoittelut ovat aina läsnäoloa vaativia opintoja, tosin niitä voi suorittaa myös omalla paikkakunnalla. Joustaviin opintoihin ei ole erillistä hakua, vaan yksi aloittavista opiskelijaryhmistä etenee joustavan opetustarjonnan mukaan.

   Vastaa

 25. Minna

  Hei, aion hakea sairaanhoitajaksi Poriin nyt meneilään olevassa haussa. Ongelmana on suoraan sanottuna se, etten tullut lukiosta pihalle kehuttavin arvosanoin. Mikä teillä on ns. vähimmäisvaatimus keskiarvosta? Painaako koulumenestys vai valintakoe enemmän? Halu päästä on kova..
  Sekä toinen mikä mietityttää, kun kävin noin puolisen vuotta lähihoitajakoulua (siis ammattikoulua) lukion jälkeen, minkä lopetin erinäisistä syistä. Vaikuttaako siellä suoritetut opinnot millään tavalla tai lähihoitajakoulun valintakoepisteet?

  Kiitos vastauksesta!

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, meillä ei valitettavasti ole tiedossa tämän haun esivalintapisterajaa vielä. Raja muodostuu aina hakukohtaisesti sen mukaan kuinka paljon ko. haussa on hakijoita ja millainen heidän koulumenestyksensä on. Esivalintapisteraja on myös erilainen eri ammattikorkeakouluissa juuri edellä mainitusta syystä. Valintakokeeseen tullaan SAMKissa kutsumaan nelinkertainen määrä hakijoita koulutuspaikkojen määrään nähden. Jos koulumenestys on ollut sellainen, että sen tuomilla pisteillä ei yllä valintakokeisiin, ei silloin voi tulla valituksi koulutukseen. Lopullisessa valinnassa opiskelijat valitaan koulumenestyksen ja valintakokeiden yhteispistemäärän perusteella: koulumenestyksestä mahdollista saada 30 pistettä, valintakokeesta 70 pistettä, yhteensä siis 100 pistettä. Aiemmat opinnot tai valintakokeet eivät vaikuta valintaan, muuta kuin ehkä osoituksena motivaatiosta, joten ne voi tuoda esiin valintakokeissa. Aiempia opintoja voi saada joissain tapauksissa hyväksiluettua, mutta tämä tapahtuu vasta opintojen jo alettua. Silloin opiskelija voi opettajan kanssa käydä läpi aiempaa osaamistaan.

   Vastaa

 26. Sabriina

  Hei!

  Minua kiinnostaisi terveydenhoitajan/ kätilön opiskelua, mutta pelkään että pisterajat pääsykokeeseen ei minulle riittä. Voinko hakea ensin sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen jatka siittä? Onko sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan pääsy pistemäärät samat??

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, SAMKissa ei ole tällä hetkellä linjaa sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi, joten emme voi luvata, että kouluttautuminen sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi meillä onnistuu. Pisterajat ovat eri molemmissa koulutuksissa, sillä kyseessä on eri hakukohteet. Syksyllä 2014 alkavan sairaanhoitajan koulutuksen esivalintapisteraja oli 19 ja hyväksyttyjen alin pisteraja 80,00. Terveydenhoitajilla samat rajat olivat 22 ja 79,00 pistettä.

   Vastaa

 27. lähäri

  hei! olen lukion käynyt lähihoitaja työskentelen tällä hetkellä ensihoidon parissa. työni ajoittuvat parille päivälle viikossa, sillä työskentelen aina vuorokauden kerralla. Haluaisin kuitenkin jatkaa opiskelua sairaanhoitajaksi, joten onko tämä hyvä valinta hakea hoitotyön koulutukseen nyt?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Sairaanhoitajaksi (AMK) voi opiskella Raumalla myös monimuotototeutuksena (aikuiskoulutus). Voit ottaa yhteyttä Kirsti Jasu-Kuusistoon (kirsti.jasu-kuusisto@samk.fi) ja kertoa tarkemmin tilanteestasi.

   Vastaa

 28. marja-leena

  Hei,tuleeko 1.hakijoilla aikasemmin valintakoekutsut kuin niile, jotka ovat hakeneet vaikka kolmosena?

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hakutoivejärjestys ei vaikuta valintakoekutsujen lähettämiseen. Sen sijaan eri alojen (sosiaali- ja terveys, tekniikka, liiketalous jne.) valintakoeajot tehdään eri päivinä, joten eri alojen valintakoekutsut voidaan lähettää eri päivinä.

   Vastaa

 29. Rosa

  Miten/missä voi opiskella psykiatriseksi sairaanhoitajaksi? Olen valmistumassa lähihoitajaksi, erityisosaamisalana mielenterveys ja päihdetyön koulutusohjelma ja olisi kiinnostusta jatkamaan opiskeluja.

  Vastaa

  1. hakijanopas14

   Hei, voit hakea esim. SAMKiin opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja opintojesi aikana suunnata opintojasi, harjoittelupaikkojasi ja opinnäytetyötäsi tuohon haluamaasi suuntaan. Suomessa ei voi suoraan opiskella psykiatriseksi sairaanhoitajaksi, vaan Suomesta valmistuu vain nimikkeellä: sairaanhoitaja (AMK).

   Vastaa

 30. Bea

  Heippa! Kevään haussa näyttää olevan myös terveydenhoitotyö eli terveydenhoitajan koulutus. Milloin se on seuraavan kerran tarjolla?
  Opiskelen tällä hetkellä yo-lähihoitajaksi, ja valmistun jouluna 2015. Haluan kuitenkin ehdottomasti jatkaa opintoja. Lukiosta ja yo-todistus ovat kuitenkin huomattavasti huonommat kuin tulevat ammattikoulun paperit. (Jos vertaa siis mitä pisteitä saisin lukion vs. ammattikoulun papereilla). Haluaisin siis käydä tämän koulun loppuun mutta mietin vain onko ensi syksyllä tarjolla ollenkaan th:n ammattiin johtavaa koulutusta.

  Vastaa

  1. hakijanopas15

   Hei, todennäköisesti se on tarjolla seuraavan kerran keväällä 2016. Voithan hakea jo nyt keväällä ja jos et pääse sisään, haet uudestaan vuoden kuluttua. Onnea matkaan!

   Vastaa

 31. Sh

  Moi !

  Kävin pääsykokeissa sairaanhoitajaksi. En ole kuitenkaan varma haluanko mennä jos pääsen sisään. Voinko siis luovuttaa paikkani niin, että se ei tämän uuden hakusysteemin vuoksi vaikuta hakuihin keväällä ?

  Vastaa

  1. hakijanopas15

   Saatua opiskelupaikkaa ei ole pakko ottaa vastaan. Opiskelijoiksi hyväksytyt ottavat sähköisen hakijapalvelun kautta kantaa siihen, ottavatko paikan vastaan ja ilmoittautuvat läsnä-/poissaoleviksi, tai eivät ota paikkaa vastaan. Jos paikkaa ei ota vastaan, niin se siirtyy varasijajonossa seuraavalle hakijalle.

   Vastaa

 32. niina

  Olenko ymmärtänyt oikein, että voin hakea sairaanhoitajaksi vaikka ei pohjalla ole lukiota eikä lähihoitajakoulutusta? Ja minkälaiset mahdollisuudet on päästä kouluun, kun eikös ensijaisesti oteta nuoria kenellä ei ole vielä mitään paikkaa lukion jälkeen? Minkälaiset pääsykokeet on?

  Vastaa

  1. hakijanopas15

   Satakunnan ammattikorkeakoulu ei käytä harkinnanvaraista valintaa, eli hakijalla täytyy olla jokin toisen asteen tutkinto, tai Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja vähintään 60 op ollakseen hakukelpoinen. Toisen asteen tutkinnon ei tarvitse olla sosiaali- ja terveysalalta, vaan kaikki tutkinnot antavat yleisen hakukelpoisuuden sairaanhoitajakoulutuksen päivätoteutukseen. Monimuotototeutuksiin on jokaiseen oma pohjakoulutusvaatimus.
   Satakunnan ammattikorkeakoulu ei käytä kevään 2015 haussa ns. ensikertalaisten hakijoiden kiintiötä. Valintakoe on yksipäiväinen ja valintakoepäivät ovat 8.-10.6.2015. Hakijan valintakoepäivä ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoe koostuu kirjallisesta osiosta, matematiikan perusosaamisen osiosta, ryhmätilanteesta ja opettajien haastattelusta sekä valintakokeeseen valmistavasta tehtävästä. Valintakokeeseen valmistava tehtävä tuodaan mukana valintakokeeseen.

   Valintaperusteista, koulutuksista ja valintakokeista löydät lisätietoa Hakijan oppaastamme https://samkhakuopas.wordpress.com/ tai http://www.opintopolku.fi

   Vastaa

 33. Joonas

  Moi!

  Valmistun keväällä lähihoitajaksi ja se on ensimmäinen tutkintoni. Voinko hakea aikuislinjalle sairaanhoitajaksi opiskelemaan, vaikka työkokemusta on vain opintojen ajalta? Voiko SAMKissa sairaanhoitajan opinnoissa suorittaa myös ensihoidon lupia, vaikka ensihoitajakoulutusta ei ole?

  Vastaa

  1. hakijanopas15

   SAMKissa ei voi suorittaa ensihoidon lupia, paitsi kun erikseen järjestetään TuAMK:n kanssa yhteistyönä Hoitotason täydennyskoulutusta. Edellinen yhteistyönä järjestetty koulutus päättyi juuri Porissa Tiilimäen kampuksella. Seuraavan alkamisesta ei ole tietoa. Opintojen suorittaminen on edellyttänyt, että hakijalla on sairaanhoitajan tutkinto ja koulutus on maksullista.

   Vastaa

 34. Meri

  Hei! Katsoin juuri viime kevään pisterajoja eri amkeihin. Onko nämä pisterajat todenmukaisia? Esimerkiksi voiko jossain amkissa olla helpompi koe kuin toisessa ja sen takia korkeampi pisteraja? Esimerkiksi Samkiin sairaanhoitajaksi oli viime keväänä 9pistettä korkeampi alin pisteraja kuin Hamkissa, eli oliko Samkiin vaikeampi päästä keväällä kuin Hamkiin?

  Vastaa

  1. hakijanopas15

   Toisilla aloilla, esim. tekniikan alalla, valintakoe on kaikissa AMKeissa sama. Toisilla aloilla valintakokeen sisältö voi hieman vaihdella, mutta pisteytys on sama. Pisterajoihin vaikuttaa hakijamäärä, eli mitä enemmän hakijoita, niin sitä korkeampi pisterajasta muodostuu.

   Vastaa

 35. Ss

  Hei! Kuuluuko sairaanhoitajan pääsykokeen kirjalliseen osioon jokin materiaali, joka tulisi opiskella? Yritin etsiä mahdollista materiaalia, mutta en löytänyt.

  Vastaa

 36. Emma

  Pitääkö tutkintotodistus lähettää riippuen mihin alaan on hakenut ennen 23.4.2015?

  Vastaa

  1. hakijanopas15

   Satakunnan ammattikorkeakouluun ei tarvitse lähettää kopiota muista kuin ulkomaisista tutkintotodistuksista, sekä ammatti- tai erikoisammattitutkintotodistuksista. Muilla ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla voi olla omia oppilaitoskohtaisia liitepyyntöjä.

   Vastaa

 37. Ip

  ”Valintakoe koostuu kirjallisesta osiosta, matematiikan perusosaamisen osiosta ja ryhmätilanteesta” – Opintopolku.
  Eli tämän vuoden hoitotyön pääsykokeissa ei ole yksilöhaastattelua vai onko Opintopolun tiedoissa virhe?

  Onko sairaanhoitajaksi- ja terveydenhoitajaksi hakevilla yhteinen pääsykoe?

  Vastaa

  1. hakijanopas15

   Opintopolun tiedoissa ei ole virhettä, vaan valintakoe on ilmoitetun mukainen. Sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajakoulutuksen valintakoetulos hyväksytään sellaisenaan molempiin koulutuksiin. Jos sinut kutsutaan esimerkiksi sairaanhoitotyön valintakokeeseen, niin tulos siirtyy myös terveydenhoitajan hakukohteeseen.

   Vastaa

  1. hakijanopas15

   Valintakoekutsuja postitetaan parhaillaan tämän viikon aikana. Sosiaali- ja terveysalalla joudutaan odottamaan kevään 2015 YO-arvosanoja, koska sosiaali- ja terveysalalle on esivalinta koulumenestyspisteiden perusteella.

   Vastaa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: